Articles

Results 1 to 5 of 8


Onwetendheid over gevolgen nieuwe privacywetgeving in de zorg

Netherlands - February 22 2018 De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 van kracht. Deze regelgeving heeft onder andere grote gevolgen voor…

Joanne Zaaijer

Scherper toezicht op concurrentieregels in de farmaceutische sector

Netherlands - February 19 2018 De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de prijzen van geneesmiddelen op haar agenda voor 2018-2019 gezet. Het doel van de ACM is om de zorg…

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018)

Netherlands - January 3 2018 Op vrijdag 15 December 2017 heeft de ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). Met dit…

Florine Havenga

Lagere omzetdrempels voor concentratietoezicht zorg verlengd tot 2023

Netherlands - December 28 2017 Bij besluit van 13 december 2017 (het Besluit) is het Besluit 'Verruiming toepassingsbereik van het concentratietoezicht op ondernemingen die zorg…

Florine Havenga

NZa beboet voor het eerst een te laat gemelde fusie

Netherlands - December 20 2017 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een zorgaanbieder voor EUR 70.000 beboet voor het niet tijdig melden van een concentratie. Dit is de eerste…