Articles

Results 1 to 5 of 19
Most popular |Most recent


Newsflash Sociale verkiezingen nr. 14: Handtekening op stembiljet

Netherlands - May 3 2016 De stembiljetten waarvan de kiezer kan worden herkend aan de hand van een teken, moeten als ongeldig beschouwd worden. Bijgevolg belandt het...

Marieke Van Driessche.

Newsflash Sociale verkiezingen nr. 13: Kleur van de stem

Netherlands - April 28 2016 Het feit dat sommige stembiljetten in een andere kleur zijn ingevuld, is op zich geen reden van ongeldigheid van deze stembiljetten. Als de kleur van...

Kris De Schutter, Anneleen Abbeel.

Newsflash Élections sociales n. 13: Couleur du vote

Belgium - April 28 2016 Le fait que certains bulletins ont été complétés dans une couleur différente ne constitue pas en soi une cause de nullité de ces bulletins. Cependant...

Kris De Schutter.

Newsflash Sociale verkiezingen nr. 12: Overlijden van een kandidaat

Belgium - April 22 2016 Representatieve werknemersorganisaties kunnen tot de 14e dag voor de verkiezingen een kandidaat die voorkomt op de aangeplakte lijsten vervangen, na...

Stefanie D'heygere.

Élections sociales n 12: Décès d’un candidat

Belgium - April 22 2016 Les organisations représentatives de travailleur peuvent après consultation de l’employeur et dans les cas suivants remplacer un candidat qui figure...

Stefanie D'heygere.