Levien Wiggers

Loyens & Loeff

Articles

Results 1 to 2 of 2
Most popular |Most recent


Competition law in the Netherlands 2019

Netherlands - January 17 2020 We are pleased to present to you this overview of competition law Developments in the Netherlands in 2019. With Martijn Snoep, eminent Competition…

Gert-Wim van de Meent, Marc Custers.

Gezamenlijke inkoop van dure medicijnen goedgekeurd door ACM

Netherlands - March 11 2016 ACM heeft een informele zienswijze openbaar gemaakt waarin zij verklaart geen mededingingsrechtelijke bezwaren te zien bij een vorm van inkoop…

Joris Ruigewaard.