Articles

Results 1 to 2 of 2
Most popular |Most recent


Gezamenlijke inkoop van dure medicijnen goedgekeurd door ACM

Netherlands - March 11 2016 ACM heeft een informele zienswijze openbaar gemaakt waarin zij verklaart geen mededingingsrechtelijke bezwaren te zien bij een vorm van inkoop…

Levien Wiggers.

Tussenrapportage ACM: effectieve concurrentie op de zorgverzekeringsmarkt?

Netherlands - February 19 2016 De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een tussenrapportage gepubliceerd over haar onderzoek naar de werking van de zorgverzekeringsmarkt. De…

Nino van der Meer Mohr.