Articles

Results 1 to 5 of 30


Travailleurs transfrontaliers : Accords COVID-19 prolongés jusqu’au 30 juin 2022

Belgium, France, Germany, Luxembourg, Netherlands - April 6 2022 La Belgique a conclu des accords, dits accords COVID-19, avec l’Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas concernant l’impact fiscal des…

Laurine Vanherck

Cross-border workers: COVID-19 agreements extended until 30 June 2022

Belgium, France, Germany, Luxembourg, Netherlands - April 6 2022 Belgium has concluded so-called COVID-19 agreements with Germany, France, Luxembourg and the Netherlands on the tax impact of international travel…

Laurine Vanherck

Grensarbeiders: COVID-19 akkoorden verlengd tot 30 juni 2022

Belgium, France, Germany, Luxembourg, Netherlands - April 6 2022 België heeft zogenaamde COVID-19 akkoorden gesloten met Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk aangaande de fiscale impact voor grensarbeiders…

Laurine Vanherck

Standpunt RSZ op nieuw fiscaal regime voor ingekomen belastingplichtigen (en ingekomen onderzoekers)

Belgium - February 10 2022 De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) heeft op 9 februari 2022 een communicatie gepubliceerd over het toepasselijke sociale zekerheidsregime…

Laurine Vanherck

Position of the NSSO on new tax regime for impatriate taxpayers (and impatriate researchers)

Belgium - February 10 2022 On 9 February 2022, the National Social Security Office (NSSO) has published a communication on the applicable Social Security regime for employees of…

Laurine Vanherck