Articles

Results 1 to 5 of 7


Update Dutch Wage Tax changes 2023

Netherlands - November 29 2022 On our way to the year 2023, the Dutch Tax Authorities (DTA) have published updates on several Wage Tax changes for the New Year, such as an increase…

Eline Birnie, Jan Bart Schober

Update wijzigingen loonheffingen 2023

Netherlands - November 28 2022 Op weg naar het jaar 2023 heeft de Belastingdienst een aantal loonbelastingwijzigingen voor het nieuwe jaar gepubliceerd, zoals een aangepaste…

Eline Birnie, Jan Bart Schober

Final extension agreements with Belgium and Germany for working at home

Belgium, Germany - April 8 2022 The existing agreements between the Netherlands and Belgium and Germany, respectively, with respect to the tax Position of employees working at home…

Jelmer Post, Hans van Ruiten, Jan Bart Schober

Andere toerekening regel voor belastingheffing over ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties

Netherlands - February 9 2022 Sinds 5 februari 2022 is het niet meer vanzelfsprekend om het heffingsrecht over ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties toe te rekenen…

Hans van Ruiten, Jan Bart Schober

Change of tax allocation rules for severance payments in cross-border situations

Netherlands - February 9 2022 Since 5 February 2022 it is no longer self-evident for the right to levy tax on severance payments in cross-border situations to be based on the…

Hans van Ruiten, Jan Bart Schober