Articles

Results 1 to 5 of 16
Most popular |Most recent


Draft bill ‘Act future of pensions’ - large responsibility for employers

Netherlands - December 23 2020 On December 16, the bill “Act future of pensions (in Dutch; Wet toekomst pensioenen) was published for internet consultation. The bill is based on the…

Laurie Kuijpers, Robin van der Ham.

Wetsvoorstel toekomst pensioenen - grote verantwoordelijkheid voor werkgevers

Netherlands - December 22 2020 Op 16 December jl. Is het wetsvoorstel “Wet toekomst pensioenen” voor internetconsultatie gepubliceerd. Het wetsvoorstel is gebaseerd op het…

Laurie Kuijpers, Robin van der Ham.

Wetsvoorstel toekomst pensioenen - beslissing over invaren grote verantwoordelijkheid

Netherlands - December 22 2020 Op 16 December jl. Is het wetsvoorstel toekomst pensioenen gepubliceerd. Dit wetsvoorstel vloeit voort uit het afgelopen zomer tussen kabinet en…

Laurie Kuijpers, Robin van der Ham.

Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Netherlands - September 17 2020 Het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen (hierna Wetsvoorstel) is op 3 September jl. Naar de Tweede Kamer gestuurd. Het Wetsvoorstel…

Laurie Kuijpers, Robin van der Ham.

De hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel

Belgium, Netherlands - June 29 2020 Het kabinet en de sociale partners hebben in Juni 2019 een principeakkoord bereikt over een Nieuw pensioenstelsel. Op 22 juni jl. Heeft…

Laurie Kuijpers, Robin van der Ham.