Articles

Results 1 to 5 of 8
Most popular |Most recent


Reële prijs Wmo, óók bij Open House én bij verlenging contract

Netherlands - January 22 2020 Wederom zijn gemeenten op de vingers getikt vanwege het hanteren van te lage Wmo-tarieven. Voor de inkoop van huishoudelijke hulp hebben de gemeenten…

Steunverleners en steunontvangers opgelet: Wet terugvordering staatssteun nu echt van kracht!

Netherlands - July 2 2018 De Wet terugvordering staatssteun is op 1 juli 2018 in werking getreden. De wet bevat een specifieke wettelijke grondslag en duidelijke regels voor de…

Maarten van Laar, Marc Custers.

Public authorities and aid recipients beware: the Dutch Act on the recovery of state aid has entered into force!

Netherlands - July 2 2018 On 1 July 2018, the Dutch Act on the recovery of state aid entered into force. The Act provides a specific statutory basis and clear rules for the…

Maarten van Laar, Marc Custers.

Woningcorporaties en de aanbestedingsplicht, hoe om te gaan met de onduidelijkheid?

European Union, Netherlands - February 19 2018 De Europese Commissie heeft Nederland op het matje geroepen via een aanmaningsbrief, zo blijkt uit haar persbericht van 7 december 2017. Kern van het…

Bram Horenblas, Timo Huisman.

Handhaving Wet Markt & Overheid, ACM en rechter willen wel - nu de wetgever nog

Netherlands - January 9 2018 Eind vorig jaar heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een aantal overheidsinstanties op de vingers getikt wegens het schenden van de Wet Markt &…

Mustafa Ardag.