Articles

Results 1 to 5 of 6
Most popular |Most recent


Maatregelen middenhuur ter consultatie

Netherlands - April 3 2018 In haar brief van 13 maart 2018 (kabinetsreactie op het rapport ‘Samen bouwen aan middenhuur’) kondigt de minister van BZK (nieuwe) wetswijzigingen…

Guido Koop.

Conclusie A-G Widdershoven over de bestuurlijke waarschuwing

Netherlands - January 31 2018 Bij bestuursrechtelijke handhaving van wettelijke regels rijst regelmatig de vraag of een waarschuwing een Besluit is waartegen bezwaar en Beroep open…

Victor van Ahee.

Sms- en WhatsApp-berichten vallen onder de Wet openbaarheid van bestuur

Netherlands - December 14 2017 In deze uitspraak stond de vraag centraal of sms- en WhatsApp-berichten al dan niet kunnen worden aangemerkt als een document dat berust bij…

Bas Megens.

Per 1 juli 2017 uitbreiding erkende maatregelen energiebesparing

Netherlands - July 31 2017 Op grond van Artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer dient degene die een inrichting drijft alle energiebesparende maatregelen te nemen…

Guido Koop.

Accredited energy-saving measures extended with effect from 1 July 2017

Netherlands - July 14 2017 In accordance with Article 2.15 of the Environmental Management Activities Decree (Activiteitenbesluit milieubeheer), the operator of an institution…

Guido Koop.