We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.

Articles

Results 1 to 2 of 2
Most popular |Most recent


Slovak government softens regulation of CBD (cannabidiol)

Slovakia - August 23 2019 On 21 August 2019 the Slovak government introduced a draft law which deletes CBD (cannabidiol) from the list of psychotropic substances and therefore...

Slovensko ako priekopník v preklápaní“ nariadenia GDPR do zákona

Slovakia - August 11 2017 Po rokoch kontroverzných diskusií ohľadne novej právnej úpravy bol schválený text nového nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) ktorý sa začne...

Michal Porubsky.