Articles

Results 6 to 10 of 17


Vlaamse Regering kan grote elektriciteitsgebruikers verplichten tot installatie van zonnepanelen

Belgium - January 31 2023 Het Decreet van 25 November 2022 voerde een rechtsgrond in waardoor de Vlaamse Regering een verplichting kan opleggen om op een deel of het geheel…

Dario Petosa, Bruno Stroobants, Anne-Victoire Vandekerckhove

Na woninghuur ook tijdelijke beperking van indexatie voor handelshuur in het Brussels hoofdstedelijk gewest

Belgium - January 3 2023 De Brusselse Regering heeft op 9 December 2022 een voorstel van ordonnantie goedgekeurd met het oog op de tijdelijke beperking (gedurende 1 jaar) van…

Dario Petosa, Bruno Stroobants, Anne-Victoire Vandekerckhove

Après les baux d’habitation, une limitation temporaire de l'indexation des baux commerciaux en Région de Bruxelles-Capitale

Belgium - January 3 2023 Le 9 décembre 2022, le Gouvernement bruxellois a approuvé une proposition d'ordonnance visant à limiter temporairement (pendant 1 an) l'indexation…

Dario Petosa, Bruno Stroobants, Anne-Victoire Vandekerckhove

Remplacement de l’indice « matériaux de construction » par un nouvel indice « i-2021 »

Belgium - December 21 2022 Tant dans le cadre des marchés publics de construction que de certains contrats privés, il est souvent fait application d’une formule de révision de…

Dario Petosa, Bruno Stroobants, Anne-Victoire Vandekerckhove

Vervanging van de "bouwmaterialen"-index door een nieuwe "i-2021"-index

Belgium - December 21 2022 Zowel in overheidsopdrachten van werken als in sommige privé bouwcontracten wordt vaak een prijsherzieningsformule op basis van de Mercuriale…

Dario Petosa, Bruno Stroobants, Anne-Victoire Vandekerckhove