Articles

Results 1 to 5 of 15


Le Gouvernement flamand peut imposer aux gros consommateurs d'électricité l'installation de panneaux solaires

Belgium - February 1 2023 Le Décret du 25 novembre 2022 a introduit une base juridique permettant au Gouvernement flamand d'imposer une obligation d'installer des panneaux…

Kyoto Van Herreweghe, Dario Petosa, Bruno Stroobants

Uitbreiding van de functionaliteit van de Vlaamse woningpas

Belgium - February 1 2023 Op 27 December 2018 werd in Vlaanderen de woningpas ingevoerd. De woningpas is een digitaal paspoort van een residentieel gebouw dat verschillende…

Kyoto Van Herreweghe, Dario Petosa, Bruno Stroobants, Anne-Victoire Vandekerckhove

Élargissement des fonctionnalités du passeport habitation flamand

Belgium - February 1 2023 Le 27 décembre 2018, le passeport habitation a été introduit en Flandre. Le passeport habitation est un passeport numérique pour un immeuble…

Kyoto Van Herreweghe, Dario Petosa, Bruno Stroobants, Anne-Victoire Vandekerckhove

Vlaamse Regering kan grote elektriciteitsgebruikers verplichten tot installatie van zonnepanelen

Belgium - January 31 2023 Het Decreet van 25 November 2022 voerde een rechtsgrond in waardoor de Vlaamse Regering een verplichting kan opleggen om op een deel of het geheel…

Dario Petosa, Bruno Stroobants, Anne-Victoire Vandekerckhove

Na woninghuur ook tijdelijke beperking van indexatie voor handelshuur in het Brussels hoofdstedelijk gewest

Belgium - January 3 2023 De Brusselse Regering heeft op 9 December 2022 een voorstel van ordonnantie goedgekeurd met het oog op de tijdelijke beperking (gedurende 1 jaar) van…

Dario Petosa, Bruno Stroobants, Anne-Victoire Vandekerckhove