Alexander Vandenbergen

Lydian

Articles

Results 1 to 5 of 79
Most popular |Most recent


Corona premium is here!

Belgium - July 29 2021 Between 1 August 2021 and 31 December 2021, companies that performed well during the corona crisis can grant employees a corona premium for the year…

Jan Hofkens.

Coronapremie is er!

Belgium - July 29 2021 Ondernemingen die tijdens de coronacrisis goed gepresteerd hebben kunnen werknemers voor het jaar 2021 een coronapremie toekennen tussen 1 Augustus 20…

Jan Hofkens.

La prime corona est arrivée!

Belgium - July 29 2021 Entre le 1er août et le 31 décembre 2021, les entreprises qui ont obtenu de bons résultats pendant la crise du corona peuvent accorder à leurs…

Jan Hofkens.

Telewerk niet langer verplicht, wel sterk aanbevolen

Belgium - June 24 2021 Eerder vandaag (24 juni 2021) is de wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van…

Jan Hofkens.

Telework no longer mandatory, but strongly recommended

Belgium - June 24 2021 Earlier today (24 June 2021), the amendment to the Ministerial Decree of 28 October 2020 on urgent measures to limit the spread of the coronavirus…

Jan Hofkens.