Weyer VerLoren van Themaat

Houthoff

Articles

Results 1 to 5 of 104
Most popular |Most recent


News Update Competition - Cooperation in times of coronavirus

Netherlands, European Union - April 23 2020 This news update is a follow-up to our news update of 25 March 2020 regarding the first reactions of the European competition agencies to the...

Lumine van Uden.

News Update Zorg Week 17 - Specifieke toetsing van overnames in de zorg door buitenlandse investeerders?

European Union - April 23 2020 In Europa wordt de roep om vitale sectoren te beschermen tegen overnames door buitenlandse investeerders steeds sterker. De vrees bestaat dat Europese...

Gerrit Oosterhuis, Freeke Heijne, Victorine Dijkstra.

News update zorg week 16 : Corona update recente ontwikkelingen zorgsector

Netherlands, European Union - April 16 2020 Het coronavirus heeft veel invloed op bedrijven en organisaties in de zorgsector. Als reactie hierop zijn er diverse maatregelen genomen die gericht...

Greetje van Heezik, Freeke Heijne, Murat Duman.

News update competition : covid-19: eerste reacties van de mededingingsautoriteiten

Netherlands, European Union - March 25 2020 De impact van de uitbraak van COVID-19 op de samenleving en de economie is enorm. Zowel de uitbraak zelf als de verschillende overheidsmaatregelen om...

Lumine van Uden.

News Update Competition : COVID-19: First reactions of the competition agencies

Netherlands, European Union - March 25 2020 The impact of the COVID-19 outbreak on society and the economy is severe. Both the outbreak itself and the various government measures to mitigate its...

Lumine van Uden.