Valérie van 't Lam

Stibbe

Articles

Results 1 to 5 of 84


FAQ: information requests from regulators (update June 2022)

Netherlands - June 9 2022 In December 2021, the Coalition Agreement ‘Looking out for each other, looking forward to the future’ was published, showing that the Rutte IV…

Francisca Ribeiro Bártolo, Dominique Diesfeldt, Lisa van der Maden

FAQ: informatieverzoeken van toezichthouders (update juni 2022)

Netherlands - June 9 2022 In December 2021 verscheen het Coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Daaruit blijkt dat het kabinet Rutte IV extra…

Francisca Ribeiro Bártolo, Dominique Diesfeldt, Lisa van der Maden

Meer circulaire en duurzame producten onder de voorgestelde Ecodesign-Verordening

European Union, Netherlands - May 11 2022 De Europese Commissie wil producten in de EU duurzamer maken met nieuw beleid en nieuwe wetten. De Commissie wil dat doen met ‘Sustainable products…

Bram Schmidt

Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence

European Union, OECD - May 11 2022 On 23 February 2022 the European Commission (the “Commission”) published a proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (the…

Tom Barkhuysen, Barbara Bier, Heleen Kersten, Sandra Rietveld, Annemieke Zwanenburg

Mobiliteit en de Omgevingswet: met het Besluit werkgebonden personenmobiliteit wil de regering sturen op verduurzaming van woonwerkverkeer en zakelijk verkeer

Netherlands - May 11 2022 Het Besluit werkgebonden personenmobiliteit is op 19 April 2022 aan de Staten-Generaal voorgehangen. Dit Besluit verplicht ondernemingen met meer dan…

Jan Reinier van Angeren