Tom Barkhuysen

Stibbe

Articles

Results 1 to 5 of 292


Deskundigenadvisering: Hoe onafhankelijker, hoe beter

Netherlands - October 27 2022 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs in een uitspraak regels gegeven over de zorgvuldigheid en onafhankelijkheid van…

Jan Reinier van Angeren

Toetsing van formele wetgeving aan rechtsbeginselen: de rechter moet de harmonisatiewetblokkade opheffen

Netherlands - September 27 2022 Het kabinet is voornemens een grondwetwijzigingsprocedure te starten om constitutionele toetsing van formele wetgeving mogelijk te maken door…

Uitbreiding bevoegdheid bestuursrechter

Netherlands - September 21 2022 Om laagdrempelige rechtsbescherming bij de bestuursrechter mogelijk te maken tegen beslissingen op een verzoek om personen uit Afghanistan te…

Jan Reinier van Angeren

Hoe de overheid de klimaattransitie wél op juridisch effectieve wijze kan stimuleren

Netherlands - August 18 2022 De Nederlandse overheid speelt een belangrijke rol in het halen van de gestelde klimaatdoelen. Ali al Khatib en Tom Barkhuysen bespreken in deze…

Ali al Khatib

Het gebruik van algoritmes door overheden leidt te vaak tot discriminatie en andere mensenrechtelijke knelpunten: biedt het Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes een oplossing?

Netherlands - August 18 2022 Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) vroeg recent aandacht voor ‘aanhoudend foutief gebruik van algoritmes door overheden’. Dit zou leiden…

Machteld Claessens, Janita Hofman, Tess Linders