Tom Barkhuysen

Stibbe

Articles

Results 1 to 5 of 269
Most popular |Most recent


FAQ: Wat verandert er met de inwerkingtreding van de Woo ten opzichte van de Wob? Een update

Netherlands - October 19 2021 De wet open overheid (“Woo”) moet de Wet openbaarheid van bestuur (“Wob”) vervangen. Al in 2016 is het initiatiefvoorstel van de Woo aangenomen in de…

Liesbeth Berkouwer.

FAQ: What will change with the entry into force of the Woo compared to the Wob? An update

Netherlands - October 19 2021 The Open Government Act (“Woo”) is to replace the Government Information (Public Access) Act (“Wob”). The Woo initiative proposal was passed in the…

Liesbeth Berkouwer.

Mogen grote steden woningbeleggers in alle wijken weren?

Netherlands - September 21 2021 Beleggers schaffen steeds meer koopwoningen aan. Dit kan de kansen van starters op de woningmarkt verkleinen. Op 6 juli 2021 stemde de Eerste Kamer…

Mogen grote steden woningbeleggers in alle wijken weren?

Netherlands - September 20 2021 De regeling Opkoopbescherming Beleggers schaffen steeds meer koopwoningen aan. Dit kan de kansen van starters op de woningmarkt verkleinen. Op 6 juli…

Koen Giezeman, Frédérique ten Hove, Ali al Khatib.

COVID-19-vaccinatieplicht: tijdig regelen

Netherlands - September 7 2021 Doordachte wetgeving is geen overbodige luxe als de nood aan de man is, zo leerden de ‘hoogtijdagen’ van de corona-crisis ons. Er zijn in dat licht…