Steven Bastiaans

Stibbe

Articles

Results 1 to 5 of 13
Most popular |Most recent


FAQ: Wat verandert er met de inwerkingtreding van de Woo ten opzichte van de Wob? Een update

Netherlands - February 18 2021 De wet open overheid (“Woo”) moet de Wet openbaarheid van bestuur (“Wob”) vervangen. Al in 2016 is het initiatiefvoorstel van de Woo aangenomen in de…

AVG en VoetbalTV: het commercieel gebruik van persoonsgegevens sluit geen gerechtvaardigd belang bij de verwerking uit.

Netherlands - November 25 2020 Op 23 November 2020 heeft de rechtbank Midden-Nederland een belangrijke uitspraak (ECLI:NL:RBMNE:2020:5111) gedaan in een zaak tussen (het…

Fenneke Buskermolen, Tom Barkhuysen.

VNG introduceert modelbepalingen voor gemeenten bij de inkoop van AI: 3x transparantie als oplossing voor black box-besluiten?

Netherlands - October 15 2020 Steeds meer Nederlandse gemeenten maken gebruik van artificiële intelligentie (AI). In het op 2 September 2020…

Niels Jak, Tom Barkhuysen.

The impact of the Division’s PAN decision on the permissibility of nitrogen relevant activities?

European Union - October 13 2020 On 29 May 2019, in a long-awaited decision, the Administrative Jurisdiction Division of the Council of State (the “Division”) held that the…

Anna Collignon, Jake Tingen, Jan Reinier van Angeren, Jan van Oosten, Liesbeth Berkouwer, Neeltje Walgemoed, Valérie van 't Lam.

Schadevergoeding bij de bestuursrechter op grond van de AVG voor feitelijk handelen van een bestuursorgaan?

European Union, Netherlands - April 8 2020 Op 1 April 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) een viertal uitspraken gewezen waarin zij oordeelt over het…

Niels Jak, Tijn Kortmann, Tom Barkhuysen.