Articles

Results 1 to 3 of 3


Motiveringsplicht bij afwijkingen van de UAV-gc volgens de Commissie van Aanbestedingsexperts

Netherlands - July 5 2016 In dit advies beoordeelt de Commissie van Aanbestedingsexperts (de “Commissie”) of, en zo ja op welke wijze, een aanbestedende dienst afwijkingen van…

Erik Verweij

Belangenconflicten bij aanbestedingen Advies 233 Commissie van Aanbestedingsexperts

Netherlands - January 4 2017 In deze zaak buigt de Commissie van Aanbestedingsexperts (de “Commissie“) zich over de kwestie van de (vermeende) belangenverstrengeling bij een…

David Orobio de Castro

Geen concessieovereenkomst, geen inhouse-gunning OV-diensten aan interne exploitant op grond van de PSO-verordening

European Union, Germany - July 16 2019 Het Hof van Justitie (“Hof“) oordeelde onlangs in twee arresten (“Arrest I” en “Arrest II“) dat Artikel 5 lid 2 PSO-Verordening (“PSO“) niet van…

Jan Reinier van Angeren, Erik Valgaeren