Pieter Vandenheede

Stibbe

Articles

Results 1 to 5 of 31
Most popular |Most recent


Europees milieurecht: wat na 26 mei?

European Union - May 24 2019 Het domein van milieurecht kent een sterke Europeesrechtelijke inslag. Voor basisregels inzake natuurbescherming, luchtkwaliteit of klimaat, ligt het…

Plan-MER voor Vlaams windturbinekader? Raad voor Vergunningsbetwistingen te rade bij Europa

Belgium - February 18 2019 Het wordt stilaan een traditie van de Belgische rechter om het Hof van Justitie te bevragen over de milieueffectenbeoordeling en -rapportage (MER)…

Emma Holleman, Jan Bouckaert.

Nieuw tijdperk voor Vlaamse woonreserves aangebroken

Belgium - October 4 2018 De Vlaamse regering beoogt het wettelijk kader in de zogenaamde "woonresergebieden" (waaronder de woonuitbreidingsgebieden) grondig te wijzigen. Ofwel…

Boskaart en betonstop: wat brengt de zomer?

Belgium - June 20 2018 Op een zucht van het zomerreces heeft de Vlaamse Minister van Omgeving toch nog een aantal stevige dossiers op haar bureau. Behalve de felbesproken…

(Micro)plastics: EU-restrictie op komst?

Belgium, European Union - March 16 2018 Lees hier meer over de groeiende aandacht voor microplastics, die meer en meer in producten en levensmiddelen opduiken. De Europese instellingen…