Peter Wytinck

Stibbe

Legal Influencer

Q3 | 2018

Legal Influencers

Lexology’s Legal Influencers programme recognises firms and authors that provide excellent content within a work area and region. Find out more

Articles

Results 1 to 5 of 459
Most popular |Most recent


Spotlight: competition law in the pharmaceutical sector in Belgium

Belgium - October 6 2020 This article reviews the application of competition law principles to the pharmaceutical sector in Belgium, with particular regard to the merger control regime and anticompetitive behaviour....

Philippe Campolini, Sophie Van Besien, Ignace Vernimme.

A general introduction to pharmaceutical IP and competition issues in Belgium

Belgium - October 6 2020 This article examines the most consequential features of the IP and competition law frameworks in relation to the pharmaceutical sector in Belgium, with particular regard to recent developments....

Philippe Campolini, Sophie Van Besien, Ignace Vernimme.

Arresten van het hof op prejudiciële vragen betreffende richtlijn 200529eg

European Union - July 30 2019 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of richtlijn 200529 (richtlijn oneerlijke handelspraktijken”) aldus moet...

Agressieve handelspraktijk: het hof van justitie verduidelijkt het begrip

Netherlands - July 30 2019 Het Hof van Justitie werd verzocht om een antwoord te geven op de prejudiciële vraag of het gebruik door een handelaar van een methode1 voor het...

Overzicht hangende prejudiciële vragen in verband met consumentenrecht

European Union - July 30 2019 Kan de wijziging van het bodemrentebeding zoals opgenomen in de overeenkomst en zoals beschreven in de feiten, gelet op Artikel 3 van richtlijn 9313...