Articles

Results 6 to 10 of 74


Schadevergoeding bij de bestuursrechter op grond van de AVG voor feitelijk handelen van een bestuursorgaan?

European Union, Netherlands - April 8 2020 Op 1 April 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) een viertal uitspraken gewezen waarin zij oordeelt over het…

Tom Barkhuysen, Steven Bastiaans, Tijn Kortmann

Right to challenge symbolisch verankerd

European Union, Netherlands - March 2 2020 De regering beoogt het right to challenge (ook wel uitdaagrecht genoemd) symbolisch te verankeren in de Gemeentewet. Het right to challenge betreft…

Jelmer Ypinga

Van inspraakverordening naar participatieverordening op decentraal niveau

European Union, Netherlands - January 28 2020 De regering stelt voor om de reikwijdte van de decentrale inspraakverordeningen te vergroten naar de uitvoering en evaluatie van decentraal beleid…

Koen Giezeman, Jan van Oosten, Jelmer Ypinga

Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 januari 2020

European Union, Netherlands - January 8 2020 Per 1 januari 2020 is diverse nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden. In dit blogbericht lichten wij de belangrijkste wijzigingen op het…

Tom Barkhuysen

Een strategisch actieplan voor het gebruik van AI door de overheid

Netherlands - November 11 2019 Een paar jaren geleden hoorde je er nog nauwelijks over, maar nu kan je er bijna niet meer om heen: kunstmatige intelligentie, ook wel artificiële…

Tom Barkhuysen, Steven Bastiaans, Diederik de Groot