Articles

Results 1 to 5 of 74


Het belanghebbendebegrip als toegangsvraagstuk: Conclusie raadsheer A-G over ‘afgeleid belang’

Netherlands - November 23 2018 In zijn conclusie van 7 November 2018 formuleert raadsheer advocaat-generaal Widdershoven vijf vuistregels die richtinggevend zouden moeten zijn bij…

Jan Reinier van Angeren

FAQ: Can I retrieve information from a Dutch administrative body ?

United Kingdom - March 27 2019 The Government Information Public Access Act (Government Information Act) ensures that everyone in the Netherlands can retrieve information from…

Jan Reinier van Angeren

Schadevergoeding bij de bestuursrechter op grond van de AVG voor feitelijk handelen van een bestuursorgaan?

European Union, Netherlands - April 8 2020 Op 1 April 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) een viertal uitspraken gewezen waarin zij oordeelt over het…

Tom Barkhuysen, Steven Bastiaans, Tijn Kortmann

Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 januari 2019

Netherlands - January 8 2019 Per 1 januari 2019 is diverse nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden. In dit blogbericht lichten wij de belangrijkste wijzigingen op het…

Tom Barkhuysen

FAQ: wat zijn de gevolgen van de AVG voor geautomatiseerde besluitvorming door de overheid?

Netherlands - July 2 2018 Burgers en bedrijven worden regelmatig geconfronteerd met besluiten van de overheid die (deels) gebaseerd zijn op algoritmes. Dergelijke…

Steven Bastiaans