Articles

Results 1 to 5 of 74
Most popular |Most recent


Wat is de oplossing voor het democratisch tekort van gemeenschappelijke regelingen zoals GGD’s en Veiligheidsregio’s?

Netherlands - November 24 2020 De Tweede Kamer is op dit moment bezig met de behandeling van het wetsvoorstel dat de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wijzigt. Het…

Frédérique ten Hove.

De amicus curiae in het bestuursrecht wettelijk verankerd bij hamerstuk

Netherlands - October 15 2020 De amicus curiae is een instrument van de bestuursrechter om anderen dan procespartijen opmerkingen te laten maken in een procedure. Na enkele…

Tom Barkhuysen.

VNG introduceert modelbepalingen voor gemeenten bij de inkoop van AI: 3x transparantie als oplossing voor black box-besluiten?

Netherlands - October 15 2020 Steeds meer Nederlandse gemeenten maken gebruik van artificiële intelligentie (AI). In het op 2 September 2020…

Tom Barkhuysen, Steven Bastiaans.

FAQ: De conclusie van de Advocaat-Generaal in het bestuursrecht

Netherlands - September 22 2020 Artikel 8:12a Algemene wet bestuursrecht (AWB) maakt het mogelijk dat de Advocaat-Generaal een conclusie neemt in een zaak die zich afspeelt bij de…

Tom Barkhuysen, Diederik de Groot.

Rechtsgeding en procesbesluit: gemeenten wees op uw hoede

European Union, Netherlands - April 30 2020 Wanneer het college van burgemeester en wethouders incidenteel hoger Beroep wil instellen, moet het daartoe een procesbesluit nemen. Wat nu als het…

Tom Barkhuysen, Tijn Kortmann.