Neeltje Walgemoed

Stibbe

Articles

Results 1 to 5 of 19
Most popular |Most recent


Beoordelingskader voor intrekking natuurvergunningen en geen vergunningplicht bij intern salderen: een duidelijke uitspraak

Netherlands - January 21 2021 Op 20 januari 2021 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) uitspraak over een verzoek tot intrekking van…

Liesbeth Berkouwer.

Advies over initiatiefwetsvoorstel Wet duurzame aanpak stikstof gepubliceerd en noopt tot aanpassingen van het wetsvoorstel

Netherlands - October 26 2020 Vernieuwende en ingrijpende maatregelen kunnen helpen om uit een crisis te komen. Kamerleden Klaver en Bromet menen met hun initiatiefwetsvoorstel…

Jan Reinier van Angeren.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geeft nadere handvatten voor extern salderen als mitigerende maatregel en hoe die maatregel zijn beslag moet krijgen in besluitvorming

Netherlands - October 15 2020 Op 30 September 2020 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) einduitspraak over het inpassingsplan Logistiek Park…

The impact of the Division’s PAN decision on the permissibility of nitrogen relevant activities?

European Union - October 13 2020 On 29 May 2019, in a long-awaited decision, the Administrative Jurisdiction Division of the Council of State (the “Division”) held that the…

Anna Collignon, Jake Tingen, Jan Reinier van Angeren, Jan van Oosten, Liesbeth Berkouwer, Steven Bastiaans, Valérie van 't Lam.

Wnb-vergunningplicht voor ‘bestaand gebruik’ na 1 januari 2020? Geen vergunningplicht, maar de wet biedt geen duidelijkheid

Netherlands - October 8 2020 Op 1 januari 2020 trad de Spoedwet aanpak stikstof (SAS) in werking. Deze wet wijzigde de Wet natuurbescherming (Wnb). Een onderdeel van de…

Anna Collignon, Liesbeth Berkouwer.