Nathanaelle Kiekens

Stibbe

Articles

Results 1 to 5 of 5
Most popular |Most recent


Belgische Mededingingsautoriteit publiceert richtsnoeren rond samenspanning bij overheidsopdrachten

Belgium - June 21 2017 De Belgische Mededingingsautoriteit publiceerde richtsnoeren voor inkopers bij overheden met als doel de samenspanning bij overheidsopdrachten te…

Bruno Lombaert, David D'Hooghe, Frederik Vandendriessche, Hendrik Viaene, Peter Wytinck.

Wetsontwerp overheidsopdrachten ingediend bij het Parlement

Belgium - January 29 2016 Op 4 januari werd het wetsontwerp inzake overheidsopdrachten ingediend bij de Kamer en is sinds deze week te raadplegen op de website van De Kamer…

David D'Hooghe, Frederik Vandendriessche.

Nieuwe Europese drempelbedragen vanaf 1 januari 2016

European Union - December 18 2015 Op 25 november1 en 16 december 20152 zijn in het Europees Publicatieblad de verordeningen verschenen waarbij met ingang van 1 januari 2016 de Europese…

David D'Hooghe, Frederik Vandendriessche.

Transaction dans le cadre de l’immobilier public : applicabilité de la réglementation en matière de marchés publics

European Union, Italy - November 13 2014 Récemment, dans le cadre de l’affaire Impresa Pizzarotti, la Cour de justice de l’Union européenne s’est à nouveau penchée sur la question de savoir…

Bruno Lombaert, Irène Mathy.

Publiek vastgoed transacties: toepasselijkheid van de overheidsopdrachtenreglementering op een vastgoedtransactie betreffende een toekomstig onroerend goed

Netherlands - October 13 2014 Recent heeft het Europees Hof van Justitie in de zaak Impresa Pizzarotti, zich andermaal gebogen over de vraag of een vastgoedtransactie met…

David D'Hooghe, Frederik Vandendriessche.