Articles

Results 1 to 5 of 12


Kamerbrief Jetten over hernieuwbare energie en voortgang RES’en: vertraging in ambities, geen tijdelijke afstandsnormen windturbines, meer gezondheidsonderzoek en experimenteren met naderingsdetectie

European Union, Netherlands - July 12 2022 Op 6 juli 2022 heeft minister Jetten voor Klimaat en Energie een brief aan de Kamer gestuurd over projecten voor windenergie op land en regionale…

Jan van Oosten

Haagse afvalzaken: Afdeling bestuursrechtspraak verduidelijkt jurisprudentie over het weerleggen van bewijsvermoedens

Netherlands - July 6 2022 Op 1 juni 2022 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) in de “drie Haagse afvalzaken” dat onomstotelijk…

Dominique Diesfeldt, Lisa van der Maden

Minister voor VRO wil lokaal maakwerk voor energie- en milieuprestatie beperken industriële woningbouw te versnellen

Netherlands - May 11 2022 Bij kamerbrief van 12 April 2022 kondigde de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan dat de maatwerkmogelijkheden voor…

Maciek Bednarski, Pauline van Lingen, Jan van Oosten

Toetsing van aanvragen voor zonneparken in strijd met het beginsel van fair play

Netherlands - February 24 2022 De gemeente Drimmelen moet opnieuw beslissen op vijf vergunningaanvragen voor de aanleg van zonneparken op diverse locaties in de gemeente. De…

Jan van Oosten, Neeltje Walgemoed

Overbruggingsregeling windturbinenormen na uitspraak windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding

Netherlands - January 9 2022 In een Kamerbrief van 17 December 2021 bespreekt de toenmalige staatssecretaris van I&W het ‘Actieprogramma Verankering milieubescherming na Nevele’…

Jan van Oosten, Neeltje Walgemoed