Lisa van der Maden

Stibbe

Articles

Results 1 to 5 of 52


Haagse afvalzaken: Afdeling bestuursrechtspraak verduidelijkt jurisprudentie over het weerleggen van bewijsvermoedens

Netherlands - July 6 2022 Op 1 juni 2022 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) in de “drie Haagse afvalzaken” dat onomstotelijk…

Dominique Diesfeldt, Meike Pakkert

FAQ: information requests from regulators (update June 2022)

Netherlands - June 9 2022 In December 2021, the Coalition Agreement ‘Looking out for each other, looking forward to the future’ was published, showing that the Rutte IV…

Francisca Ribeiro Bártolo, Dominique Diesfeldt, Valérie van 't Lam

FAQ: informatieverzoeken van toezichthouders (update juni 2022)

Netherlands - June 9 2022 In December 2021 verscheen het Coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Daaruit blijkt dat het kabinet Rutte IV extra…

Francisca Ribeiro Bártolo, Dominique Diesfeldt, Valérie van 't Lam

Podcast: Het evenredigheidsbeginsel en kritische toetsing van bestuursbesluiten

Netherlands - March 23 2022 In deze podcast gaan Lisa van der Maden, Jan Reinier van Angeren en Tom Barkhuysen in op de ontwikkeling en uitwerking van het evenredigheidsbeginsel…

Jan Reinier van Angeren, Tom Barkhuysen

De procedure vereenvoudigde afdoening boetezaken AFM: een fair deal?

Netherlands - February 17 2022 Na de ACM, komt ook de AFM met een procedure om boetezaken vereenvoudigd af te doen (link). Deze vereenvoudigde afdoening strekt ertoe ”de zaak voor…

Tom Barkhuysen, Nikita Nowotny