Liesbeth Berkouwer

Stibbe

Articles

Results 1 to 5 of 37


Na het PAS volgt de SAS: de Spoedwet Aanpak Stikstof. De belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

European Union, Netherlands - December 20 2019 Op 25 November 2019 zond de regering de Spoedwet aanpak stikstof (“SAS”) naar de Tweede Kamer. Op 17 December 2019 nam de Eerste Kamer de SAS aan…

Jan Reinier van Angeren, Anna Collignon

FAQ: Wat verandert er met de inwerkingtreding van de Woo ten opzichte van de Wob? Een update

Netherlands - October 19 2021 De wet open overheid (“Woo”) moet de Wet openbaarheid van bestuur (“Wob”) vervangen. Al in 2016 is het initiatiefvoorstel van de Woo aangenomen in de…

Tom Barkhuysen

Beoordelingskader voor intrekking van onherroepelijke Wnb-vergunningen ter uitvoering van de Habitatrichtlijn na 29 mei 2019: een rechtbankuitspraak

European Union, Netherlands - September 11 2019 De PAS-uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 29 mei 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1603 en ECLI:NL:RVS:2019:1604) hebben…

Anna Collignon, Annalies Outhuijse

Begunstigingstermijn en dwangsommen bij overmacht door crises

Netherlands - March 17 2020 Als de begunstigingstermijn die aan een last onder dwangsom is verbonden voor een overtreder niet haalbaar is, kan het bestuursorgaan de last…

Anna Collignon, Jane van der Loo

Geen zienswijze ingediend? Beroep van belanghebbende tegen omgevingsrechtelijk besluit is toch ontvankelijk

Netherlands - April 15 2021 Een belanghebbende die Beroep instelt tegen een milieu- of ruimtelijke ordeningsbesluit mag niet langer niet-ontvankelijk worden verklaard omdat hij…

Tom Barkhuysen, Jake Tingen