Liesbeth Berkouwer

Stibbe

Articles

Results 1 to 5 of 37


Minister kondigt nieuwe aanpak aan voor een breder en strenger stikstofbeleid

Netherlands - May 2 2022 Op 1 April heeft minister Van der Wal in een omvangrijke Kamerbrief haar plannen gepresenteerd voor een gecombineerde aanpak van natuur, water en…

Anna Collignon, Jane van der Loo

Gedogen van PAS-melders: makkelijker gezegd dan gedaan, maar niet onmogelijk

Netherlands - April 1 2022 Onder het Programma Aanpak Stikstof (“PAS”) kon voor projecten met weinig stikstofneerslag vaak volstaan worden met een melding onder de Wet…

Anna Collignon, Jane van der Loo

De Afdeling over extern salderen: inzicht bieden in andere stikstofmaatregelen

Netherlands - December 24 2021 Op 24 November 2021 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) tussenuitspraak over de inpassingsplannen voor de…

Anna Collignon

De kwaliteit van de kwaliteitsborger nader geregeld. En hoe zit het met de onafhankelijkheid?

Netherlands - December 9 2021 In het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen komt een belangrijke rol toe aan de private kwaliteitsborger. De nieuwe Regeling…

Annalies Outhuijse

Intrekkingsverzoek natuurvergunning afgewezen vanwege andere passende stikstofmaatregelen

Netherlands - November 12 2021 Artikel 6, tweede lid Habitatrichtlijn verplicht lidstaten om passende maatregelen te treffen ter voorkoming van verslechtering van habitats en…

Anna Collignon