Liesbeth Berkouwer

Stibbe

Articles

Results 1 to 5 of 22
Most popular |Most recent


De Toelatingsorganisatie: een nieuw zelfstandig bestuursorgaan voor kwaliteitsborging in de bouw

Netherlands - March 1 2021 Met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (“Wkb”) wordt een nieuw systeem van bouwtoezicht ingevoerd. Dit systeem zal - naar verwachting - op 1…

De Toelatingsorganisatie: een nieuw zelfstandig bestuursorgaan voor kwaliteitsborging in de bouw

Netherlands - February 23 2021 Met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (“Wkb”) wordt een nieuw systeem van bouwtoezicht ingevoerd. Dit systeem zal - naar verwachting…

Annalies Outhuijse, Bram Schmidt.

Beoordelingskader voor intrekking natuurvergunningen en geen vergunningplicht bij intern salderen: een duidelijke uitspraak

Netherlands - January 21 2021 Op 20 januari 2021 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) uitspraak over een verzoek tot intrekking van…

Neeltje Walgemoed.

Het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering is ter consultatie gegaan

Netherlands - January 18 2021 De minister van LNV had er verschillende oppositiepartijen voor nodig, maar het is haar gelukt: begin December 2020 werd bekend dat er voldoende…

Anne-Marie Span, Jan van Oosten, Jan-Maarten Schepel.

Hof van Justitie: Nederlands bestuursprocesrecht is op onderdelen in strijd met het Verdrag van Aarhus

Netherlands - January 14 2021 Het hoge woord is eruit. Het niet indienen van een zienswijze mag niet aan de toegang tot de rechter in de weg staan van een belanghebbende als het…

Jake Tingen, Jelmer Ypinga, Tom Barkhuysen.