Articles

Results 1 to 5 of 8
Most popular |Most recent


Hof van Justitie: Nederlands bestuursprocesrecht is op onderdelen in strijd met het Verdrag van Aarhus

Netherlands - January 14 2021 Het hoge woord is eruit. Het niet indienen van een zienswijze mag niet aan de toegang tot de rechter in de weg staan van een belanghebbende als het…

Jake Tingen, Liesbeth Berkouwer, Tom Barkhuysen.

Waarborgt de Omgevingswet een goed participatieproces zoals bedoeld in de Denkwijzer voor goede participatie?

Netherlands - November 26 2020 De wetgever hecht grote waarde aan participatie in de Omgevingswet. De wetgever laat echter veel vrijheid aan het bevoegd gezag over de concrete…

Tijn Kortmann.

Toepassing van artikel 6:13 Awb voorlopig on hold na uitspraak voorzieningenrechter van de Afdeling vanwege Verdrag van Aarhus?

European Union - October 28 2020 De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State laat in een uitspraak van 23 oktober 2020 “in het midden” of een Beroep…

Jake Tingen, Tom Barkhuysen.

De whatsapp-conversatie tussen grapperhaus en halsema: ook openbaar via de wob?

Netherlands - July 24 2020 “Deze heb je vastgelegd voor de Wob“. Zo luidde een van de berichten van de Whatsapp-correspondentie tussen burgemeester Halsema van Amsterdam en…

Anna Collignon, Annalies Outhuijse.

A-G Bobek: Artikel 6:13 Awb is in strijd met het Verdrag van Aarhus

European Union, Netherlands - July 3 2020 De personenfuik van Artikel 6:13 AWB is in strijd met het Verdrag van Aarhus. Zo luidt de belangrijkste overweging van de langverwachte conclusie van…

Anna Collignon, Jake Tingen.