Jane van der Loo

Stibbe

Articles

Results 1 to 5 of 18


Minister kondigt nieuwe aanpak aan voor een breder en strenger stikstofbeleid

Netherlands - May 2 2022 Op 1 April heeft minister Van der Wal in een omvangrijke Kamerbrief haar plannen gepresenteerd voor een gecombineerde aanpak van natuur, water en…

Liesbeth Berkouwer, Anna Collignon

Gedogen van PAS-melders: makkelijker gezegd dan gedaan, maar niet onmogelijk

Netherlands - April 1 2022 Onder het Programma Aanpak Stikstof (“PAS”) kon voor projecten met weinig stikstofneerslag vaak volstaan worden met een melding onder de Wet…

Liesbeth Berkouwer, Anna Collignon

Don’t get scammed, and don’t let scammers scam: the legal framework for mistaken payments clarified

Netherlands - September 2 2021 “Bol.com mistakes scammers for Brabantia and pays €750,000’’ read headlines in The Netherlands in May 2021. After receiving an e-mail written in…

Chrisjan de Looff

De Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet 2): wijzigingen naar aanleiding van de internetconsultatie

Netherlands - March 14 2021 Op 22 juni 2020 ging de Wet collectieve warmtevoorziening (veelal de “Warmtewet 2”) in internetconsultatie. Onlangs zette de Minister in een…

Jan Reinier van Angeren, Jaap Waverijn

De meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3/MEE) zijn afgelopen: wat betekent dat voor de energiebesparingsverplichtingen van bedrijven?

Netherlands - January 25 2021 In het kader van de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie - ook wel de MJA3/MEE-convenanten - werkten ruim 1.000 bedrijven uit 40 sectoren de…

Valérie van 't Lam, Lisa van der Maden