Jan van Oosten

Stibbe

Articles

Results 1 to 5 of 82
Most popular |Most recent


20ste tranche Besluit uitvoering Crisis en herstelwet (BuChw) in werking getreden: uitzondering plan-m.e.r.-plicht voor kleine projecten voer voor procedures?

Netherlands - January 21 2021 Op 18 December 2020 is de 20ste tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (BuChw) in werking getreden. Deze tranche voorziet er onder…

Anne-Marie Span, Rachèl Held.

Het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering is ter consultatie gegaan

Netherlands - January 18 2021 De minister van LNV had er verschillende oppositiepartijen voor nodig, maar het is haar gelukt: begin December 2020 werd bekend dat er voldoende…

Anne-Marie Span, Jan-Maarten Schepel, Liesbeth Berkouwer.

Een halfslachtige vrijstelling voor de bouw en een ambitieuze (?) omgevingswaarde: het wetsvoorstel Wet stikstofreductie en natuurverbetering is definitief

Netherlands - October 26 2020 Ongeveer anderhalf jaar nadat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zette, heeft…

Anne-Marie Span, Jan-Maarten Schepel, Liesbeth Berkouwer.

The impact of the Division’s PAN decision on the permissibility of nitrogen relevant activities?

European Union - October 13 2020 On 29 May 2019, in a long-awaited decision, the Administrative Jurisdiction Division of the Council of State (the “Division”) held that the…

Anna Collignon, Jake Tingen, Jan Reinier van Angeren, Liesbeth Berkouwer, Neeltje Walgemoed, Steven Bastiaans, Valérie van 't Lam.

Consultatieversie Aanvullingsregeling geluid zet woningbouw verder onder druk

Netherlands - August 21 2020 Op 8 juni 2020 is de consultatieversie van de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet (Arg) verschenen. De Arg voorziet er onder meer in dat…

Meike Pakkert.