Jan Reinier van Angeren

Stibbe

Articles

Results 1 to 5 of 190


Subsidieregeling voor zero-emissietrucks: een eerste AanZET tot verduurzaming van de transportsector

European Union - May 20 2022 Het is de Europese transportsector - anders dan alle andere economische sectoren in de Europese Unie - niet gelukt om zijn broeikasgasemissies te…

Laurens Westendorp

Mobiliteit en de Omgevingswet: met het Besluit werkgebonden personenmobiliteit wil de regering sturen op verduurzaming van woonwerkverkeer en zakelijk verkeer

Netherlands - May 11 2022 Het Besluit werkgebonden personenmobiliteit is op 19 April 2022 aan de Staten-Generaal voorgehangen. Dit Besluit verplicht ondernemingen met meer dan…

Valérie van 't Lam

Zienswijzen ingediend? Reactie vragen aan aanvrager!

Netherlands - April 29 2022 In het bestuursrecht komt het nu eenmaal voor dat derden een zienswijze kunnen indienen over besluiten die door een initiatiefnemer zijn aangevraagd…

Tom Barkhuysen

Gedeeltelijk einde grondenfuik in hoger beroep

Netherlands - March 24 2022 Het bestuursrecht is weer een stukje minder formalistisch geworden. Ook de Afdeling bestuursrecht staat nu toe dat er in hoger Beroep nieuwe gronden…

Tom Barkhuysen

Podcast: Het evenredigheidsbeginsel en kritische toetsing van bestuursbesluiten

Netherlands - March 23 2022 In deze podcast gaan Lisa van der Maden, Jan Reinier van Angeren en Tom Barkhuysen in op de ontwikkeling en uitwerking van het evenredigheidsbeginsel…

Tom Barkhuysen, Lisa van der Maden