Articles

Results 1 to 5 of 26
Most popular |Most recent


Brexit and chemical substances

European Union, United Kingdom - March 21 2019 The recent Brexit negotiations and votes by the British Parliament increase the risk of a hard Brexit, or at least a Brexit following which the UK…

Plan-MER voor Vlaams windturbinekader? Raad voor Vergunningsbetwistingen te rade bij Europa

Belgium - February 18 2019 Het wordt stilaan een traditie van de Belgische rechter om het Hof van Justitie te bevragen over de milieueffectenbeoordeling en -rapportage (MER)…

Emma Holleman, Pieter Vandenheede.

Over omgevingshandhaving en wapenregularisaties... Wat is nieuw vanaf 1 maart 2018?

Belgium - March 9 2018 Op 1 maart 2018 is het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning in werking getreden. In deze blog wordt…

Guan Schaiko, Stefanie François.

Kleinhandelsbeleid getoetst aan Dienstenrichtlijn

European Union, Netherlands - February 27 2018 Het Hof van Justitie heeft in een recent arrest de Dienstenrichtlijn van toepassing verklaard op "detailhandel". Dit arrest heeft belangrijke gevolgen…

Pieter Vandenheede, Yves Sternotte.

REACH: laatste registratiedeadline in zicht

European Union - February 21 2018 Op 31 mei 2018 eindigt de derde registratieronde van chemische stoffen onder REACH. Tegen die datum moeten alle fabrikanten en leveranciers die…

Pieter Vandenheede, Sophie Timmermans.