Articles

Results 1 to 5 of 14
Most popular |Most recent


Overzichtsuitspraak ABRvS: overmacht en de wettelijke dwangsommen wegens niet tijdig beslissen. Hoe werkt dat?

Netherlands - January 20 2021 Overmacht bij een bestuursorgaan schort beslistermijnen en wettelijke dwangsomtermijnen zelfstandig op. Ook als een bestuursorgaan daarvan geen…

Tijn Kortmann.

Hof van Justitie: Nederlands bestuursprocesrecht is op onderdelen in strijd met het Verdrag van Aarhus

Netherlands - January 14 2021 Het hoge woord is eruit. Het niet indienen van een zienswijze mag niet aan de toegang tot de rechter in de weg staan van een belanghebbende als het…

Jelmer Ypinga, Liesbeth Berkouwer, Tom Barkhuysen.

De overheid betaalt een opgelegde dwangsom niet. Wat nu?

Netherlands - November 18 2020 De overheid houdt zich doorgaans aan haar verplichtingen uit rechterlijke uitspraken. Maar het komt voor dat de overheid dat om wat voor reden dan…

Tijn Kortmann.

Toepassing van artikel 6:13 Awb voorlopig on hold na uitspraak voorzieningenrechter van de Afdeling vanwege Verdrag van Aarhus?

European Union - October 28 2020 De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State laat in een uitspraak van 23 oktober 2020 “in het midden” of een Beroep…

Jelmer Ypinga, Tom Barkhuysen.

The impact of the Division’s PAN decision on the permissibility of nitrogen relevant activities?

European Union - October 13 2020 On 29 May 2019, in a long-awaited decision, the Administrative Jurisdiction Division of the Council of State (the “Division”) held that the…

Anna Collignon, Jan Reinier van Angeren, Jan van Oosten, Liesbeth Berkouwer, Neeltje Walgemoed, Steven Bastiaans, Valérie van 't Lam.