Articles

Results 1 to 5 of 21


Het kabinet wil dat rechters wetten toetsen aan de Grondwet. Wat betekent dat concreet?

Netherlands - July 15 2022 Het kabinet wil dat rechters formele wetgeving kunnen toetsen aan de Grondwet. Dat staat in de hoofdlijnenbrief die de Minister van Binnenlandse…

Annemieke Zwanenburg

Casus Weespersluis: een procedeerverbod in kort geding vanwege misbruik van recht. Kan dat zo maar?

Netherlands - May 2 2022 De kortgedingrechter verplichtte onlangs een ideële stichting haar Beroep tegen een omgevingsvergunning in te trekken vanwege misbruik van recht…

Priscilla Baak, Ali al Khatib

Wijziging Awb in consultatie: ruimere toegang tot de bestuursrechter vanwege ‘Varkens in Nood’

Netherlands - April 13 2022 Ruim een jaar na het “Varkens in Nood”-arrest verschijnt het eerste voorstel van de regering om de AWB Aarhus-proof te maken. Op 6 April is het…

Tom Barkhuysen, Jelmer Ypinga

Beschermde diersoorten en woningbouw: wanneer wordt een Wnb verbod overtreden?

Netherlands - March 23 2022 De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening streeft naar het versnellen van woningbouw tot 100.000 woningen per jaar. Dat staat in de…

Failed to submit a view? An appeal of an interested party against an environmental or spatial planning decision is nevertheless admissible

Netherlands - May 12 2021 An interested party who lodges an appeal against an environmental or spatial planning decision may no longer be declared inadmissible because he…

Tom Barkhuysen, Liesbeth Berkouwer