Frederik Vandendriessche

Stibbe

Articles

Results 1 to 5 of 14
Most popular |Most recent


Spotlight: the energy markets in Belgium

Belgium - August 6 2020 This article explores the key features of the energy markets in Belgium, gauging market climate and reviewing recent developments, as well as contractual considerations for market players.

Cedric Degreef.

In review: energy regulation in Belgium

Belgium - August 6 2020 This article reviews the need-to-know features of energy regulation in Belgium, including the extent of the regulatory authorities' powers, regulated activities and market access restrictions.

Cedric Degreef.

Herziening van de Postwet

Belgium - June 29 2018 Op 10 februari 2018 is de nieuwe Belgische Postwet in werking getreden. Deze wet voorziet niet enkel in een versoepeling van de bestaande…

Belgische Mededingingsautoriteit publiceert richtsnoeren rond samenspanning bij overheidsopdrachten

Belgium - June 21 2017 De Belgische Mededingingsautoriteit publiceerde richtsnoeren voor inkopers bij overheden met als doel de samenspanning bij overheidsopdrachten te…

Bruno Lombaert, David D'Hooghe, Hendrik Viaene, Nathanaelle Kiekens, Peter Wytinck.

Wetsontwerp overheidsopdrachten ingediend bij het Parlement

Belgium - January 29 2016 Op 4 januari werd het wetsontwerp inzake overheidsopdrachten ingediend bij de Kamer en is sinds deze week te raadplegen op de website van De Kamer…

David D'Hooghe, Nathanaelle Kiekens.