Articles

Results 1 to 5 of 114


Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

Netherlands - January 27 2023 De inwerkingtreding van de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo) is (eindelijk) in zicht. De minister van Economische…

Duco de Boer, Roos Elemans

Actualiteiten (Internationaal) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Netherlands - January 27 2023 De aandacht voor (Internationaal) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (“(I)MVO”) en Environmental, Social and Governance factoren (“ESG”) en…

Barbara Bier, Heleen Kersten, Sandra Rietveld

Consultatie tweede voorontwerp modernisering personenvennootschappen

Netherlands - January 27 2023 Op 10 oktober 2022 is een nieuw voorontwerp van wetsvoorstellen tot modernisering van het personenvennootschapsrecht in consultatie gebracht. De…

Corporate Update - Januari 2023

Netherlands - January 27 2023 De inwerkingtreding van de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (“Wet Vifo”) is (eindelijk) in zicht. De minister van Economische…

Manon Cremers, Heleen Kersten, Egbert Vroom

Voorontwerp digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen

Netherlands - January 27 2023 Op 7 December 2022 is het voorontwerp digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen (het “Voorontwerp”) met concept memorie van…

Manon Cremers, Sandra Rietveld, Lieke Stroeve