David D'Hooghe

Stibbe

Articles

Results 1 to 5 of 12
Most popular |Most recent


Herkwalificatie van een vastgoedtransactie als overheidsopdracht voor werken

European Union - February 2 2018 Een vastgoedtransactie is in beginsel niet onderworpen aan het overheidsopdrachtenrecht. In casu oordeelt de Raad van State echter (in kort geding)…

Nieuwe Europese drempelbedragen vanaf 1 januari 2018

European Union - December 21 2017 Op 19 december 2017 zijn in het Europees Publicatieblad de verordeningen verschenen waarbij met ingang van 1 januari 2018 de Europese…

Belgische Mededingingsautoriteit publiceert richtsnoeren rond samenspanning bij overheidsopdrachten

Belgium - June 21 2017 De Belgische Mededingingsautoriteit publiceerde richtsnoeren voor inkopers bij overheden met als doel de samenspanning bij overheidsopdrachten te…

Bruno Lombaert, Frederik Vandendriessche, Hendrik Viaene, Nathanaelle Kiekens, Peter Wytinck.

Wetsontwerp overheidsopdrachten ingediend bij het Parlement

Belgium - January 29 2016 Op 4 januari werd het wetsontwerp inzake overheidsopdrachten ingediend bij de Kamer en is sinds deze week te raadplegen op de website van De Kamer…

Frederik Vandendriessche, Nathanaelle Kiekens.

Nieuwe Europese drempelbedragen vanaf 1 januari 2016

European Union - December 18 2015 Op 25 november1 en 16 december 20152 zijn in het Europees Publicatieblad de verordeningen verschenen waarbij met ingang van 1 januari 2016 de Europese…

Frederik Vandendriessche, Nathanaelle Kiekens.