Annemarie Drahmann

Stibbe

Articles

Results 1 to 5 of 129


Het beginsel van gelijke kansen geldt ook bij de verdeling van schaarse subsidiemiddelen

Netherlands - August 3 2018 Bij de verdeling van schaarse subsidiemiddelen door het bestuur moet op enigerlei wijze aan (potentiële) gegadigden ruimte moet worden geboden om naar…

Tom Barkhuysen

Internetconsultatie Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen

Netherlands - July 2 2018 Tot 15 augustus 2018 is het mogelijk om op Internetconsultatie.nl te reageren op het concept voor een Wet elektronische publicatie algemene…

Tom Barkhuysen

Wet digitale overheid ingediend bij de Tweede Kamer

Netherlands - July 2 2018 Op 19 juni 2018 is de Wet digitale overheid aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel vormt een eerste tranche van regelgeving voor de verdere…

Steven Bastiaans

Verzwaarde motiveringseisen voor brancheringsregels in bestemmingsplannen

Netherlands - June 22 2018 Een bestemmingsplan in Appingedam staat op het perifeer gelegen gebied Woonplein alleen volumineuze detailhandel toe, zoals meubelen, keukens en…

Jan Reinier van Angeren, Jan van Oosten

In bestemmingsplannen worden in beginsel geen schaarse rechten toebedeeld

Netherlands - June 15 2018 Een bestemmingsplan, een provinciaal of rijksinpassingsplan is geen besluit dat schaarse rechten toebedeelt. Datzelfde geldt in de regel voor…