Annalies Outhuijse

Stibbe

Articles

Results 1 to 5 of 14
Most popular |Most recent


De Toelatingsorganisatie: een nieuw zelfstandig bestuursorgaan voor kwaliteitsborging in de bouw

Netherlands - February 23 2021 Met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (“Wkb”) wordt een nieuw systeem van bouwtoezicht ingevoerd. Dit systeem zal - naar verwachting…

Bram Schmidt, Liesbeth Berkouwer.

Annotatie bij HvJ EU 19 december 2019: Het Hof concludeert dat onder bepaalde omstandigheden oplegging van lijfsdwang jegens individuele overheidsfunctionarissen mogelijk en zelfs verplicht is

Germany - December 23 2020 Deutsche Umweltlife, een Duitse milieuorganisatie, heeft een zaak aangespannen tegen Freistaat Bayren (deelstaat Beieren, Duitsland). Aanleiding was…

Shannon Bothof.

Kwaliteitsborging voor het bouwen: Ontwerpbesluit wordt aangepast

Netherlands - December 20 2020 Het nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw zal - naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 2022 - stapsgewijs in werking treden. De basis…

Liesbeth Berkouwer.

De whatsapp-conversatie tussen grapperhaus en halsema: ook openbaar via de wob?

Netherlands - July 24 2020 “Deze heb je vastgelegd voor de Wob“. Zo luidde een van de berichten van de Whatsapp-correspondentie tussen burgemeester Halsema van Amsterdam en…

Anna Collignon, Jelmer Ypinga.

FAQ: bestuurlijk rechtsoordeel - de mogelijkheden tot bezwaar en beroep en de consequenties van een vernietiging

European Union, Netherlands - May 6 2020 Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (AWB) is het besluitbegrip bepalend voor de toegang tot de bestuursrechter. Handelingen van…

Sophie Ravelli.