Annalies Outhuijse

Stibbe

Articles

Results 1 to 5 of 19


Consultatieversie uitvoeringsbesluit verordening 2020/741: hergebruik afvalwater als Europese oplossing voor de droogteproblematiek

Netherlands - April 21 2022 Sinds enkele jaren kampen veel Europese landen met droogteproblematiek. Gebrek aan neerslag en onvoldoende wateraanvoer resulteerden de afgelopen…

Willemijn de Widt

Bijdrage aan Liber amicorum Jan Jans: Milieuzaken, overheidsongehoorzaamheid en de rol van ngo’s: een reis door de tijd en mogelijkheden

Netherlands - March 22 2022 Enige tijd geleden verscheen ‘Grensoverstijgende rechtsbeoefening’, een Liber amicorum voor prof. Mr. Dr. Jan Jans. Annalies Outhuijse en Shannon…

Aanpassing Wet Markt en Overheid gestart: striktere regels voor ondernemende overheden bij het inroepen van het algemeen belang

Netherlands - December 30 2021 De eisen aan de voorbereidingsprocedure voor en de inhoud van algemeenbelang-besluiten behoeven aanscherping volgens de Minister van Economische…

Ali al Khatib

De kwaliteit van de kwaliteitsborger nader geregeld. En hoe zit het met de onafhankelijkheid?

Netherlands - December 9 2021 In het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen komt een belangrijke rol toe aan de private kwaliteitsborger. De nieuwe Regeling…

Liesbeth Berkouwer

Fasering toepasselijkheid Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: de laag risico gebouwen van gevolgklasse 1 als start

Netherlands - August 19 2021 Per 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb) in werking. Hiermee komt een nieuw stelsel voor…

Liesbeth Berkouwer