Anna Collignon

Stibbe

Articles

Results 6 to 10 of 65
Most popular |Most recent


Artikel 6:13 Awb en het Verdrag van Aarhus: verdeeldheid tussen de rechtbanken?

European Union, Netherlands - April 17 2020 De AWB kent procesregels die onder meer de weg naar de rechter afsluiten als er niet eerder een zienswijze op een ontwerpbesluit is ingediend. Het…

Jake Tingen, Jelmer Ypinga.

Begunstigingstermijn en dwangsommen bij overmacht door crises

Netherlands - March 17 2020 Als de begunstigingstermijn die aan een last onder dwangsom is verbonden voor een overtreder niet haalbaar is, kan het bestuursorgaan de last…

Jane van der Loo, Liesbeth Berkouwer.

Een verstreken begunstigingstermijn kan worden verlengd of opgeschort, maar (nog) niet in alle gevallen

European Union, Netherlands - February 28 2020 Indien de begunstigingstermijn die een bestuursorgaan aan een last onder dwangsom heeft verbonden voor de overtreder niet haalbaar blijkt, kan hij…

Jane van der Loo, Liesbeth Berkouwer.

Actualiteitenseminar bestuursrecht en omgevingsrecht 2020

European Union, Netherlands - January 21 2020 Tijdens dit seminar werden juridische ontwikkelingen op het gebied van bestuursrecht en omgevingsrecht in 2019/2020 besproken...

Jan Reinier van Angeren, Jan van Oosten, Tom Barkhuysen.

Na het PAS volgt de SAS: de Spoedwet Aanpak Stikstof. De belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

European Union, Netherlands - December 20 2019 Op 25 November 2019 zond de regering de Spoedwet aanpak stikstof (“SAS”) naar de Tweede Kamer. Op 17 December 2019 nam de Eerste Kamer de SAS aan…

Jan Reinier van Angeren, Liesbeth Berkouwer.