Anna Collignon

Stibbe

Articles

Results 1 to 5 of 65
Most popular |Most recent


Grote ondernemingen, let op: op 5 december a.s. moet de energie-audit zijn uitgevoerd

Netherlands - November 30 2015 Is uw onderneming één van de 3000 “grote ondernemingen” waarvoor een energie-auditverplichting geldt? Dan moet u ervoor zorg dragen dat deze…

Anne Vos.

Na het PAS volgt de SAS: de Spoedwet Aanpak Stikstof. De belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

European Union, Netherlands - December 20 2019 Op 25 November 2019 zond de regering de Spoedwet aanpak stikstof (“SAS”) naar de Tweede Kamer. Op 17 December 2019 nam de Eerste Kamer de SAS aan…

Jan Reinier van Angeren, Liesbeth Berkouwer.

Beoordelingskader voor intrekking van onherroepelijke Wnb-vergunningen ter uitvoering van de Habitatrichtlijn na 29 mei 2019: een rechtbankuitspraak

European Union, Netherlands - September 11 2019 De PAS-uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 29 mei 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1603 en ECLI:NL:RVS:2019:1604) hebben…

Annalies Outhuijse, Liesbeth Berkouwer.

Proposal for the main features of the Climate Agreement published

Netherlands - July 17 2018 After four months of negotiations involving approximately 100 parties, the proposal for the main features of the Climate Agreement (voorstel voor…

Anne Vos, Martin In de Braekt, Wiel Kremer.

Begunstigingstermijn en dwangsommen bij overmacht door crises

Netherlands - March 17 2020 Als de begunstigingstermijn die aan een last onder dwangsom is verbonden voor een overtreder niet haalbaar is, kan het bestuursorgaan de last…

Jane van der Loo, Liesbeth Berkouwer.