Anna Collignon

Stibbe

Articles

Results 1 to 5 of 74


De Afdeling over extern salderen: inzicht bieden in andere stikstofmaatregelen

Netherlands - December 24 2021 Op 24 November 2021 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) tussenuitspraak over de inpassingsplannen voor de…

Liesbeth Berkouwer

Intrekkingsverzoek natuurvergunning afgewezen vanwege andere passende stikstofmaatregelen

Netherlands - November 12 2021 Artikel 6, tweede lid Habitatrichtlijn verplicht lidstaten om passende maatregelen te treffen ter voorkoming van verslechtering van habitats en…

Liesbeth Berkouwer

Uitgelichte ontwikkelingen in het milieurecht 2020/2021

Netherlands - November 11 2021 Dit jaar hebben wij voor de eerste keer het genoegen een overzicht van enkele ontwikkelingen in de milieurechtelijke jurisprudentie te verzorgen. Wij…

Intrekkingsverzoek natuurvergunning afgewezen vanwege andere passende stikstofmaatregelen

Netherlands - November 10 2021 Artikel 6, tweede lid Habitatrichtlijn verplicht lidstaten om passende maatregelen te treffen ter voorkoming van verslechtering van habitats en…

Liesbeth Berkouwer

Intrekking van natuurvergunningen en de praktijk: de stand van zaken en de rol van significantie van eventuele effecten

Netherlands - October 7 2021 Het bevoegd gezag heeft op grond van Artikel 5.4, eerste lid Wet natuurbescherming (‘Wnb’) de bevoegdheid om een vergunning in de zin van…

Liesbeth Berkouwer