Articles

Results 1 to 5 of 49
Most popular |Most recent


Bestuursrechtelijke voorstellen van het kabinet naar aanleiding van de toeslagenaffaire: moet alles anders?

Netherlands - January 31 2021 “De overheid zat fout”. Dit schrijft het kabinet expliciet in de kabinetsreactie van 15 januari 2021 op het rapport ‘Ongekend Onrech…

Diederik de Groot, Tom Barkhuysen.

De Hoge Raad bevestigt dat algehele nietigheid van grondtransacties een gepaste remedie kan zijn bij onrechtmatige staatssteun

Netherlands - November 11 2020 Wat gebeurt er met een grondtransactie tussen de overheid en een onderneming als (een deel van) de koopprijs onrechtmatige staatssteun is? De Hoge…

Ramses Walon.

Innovatie en staatssteun. Het CBb leidt de weg bij de belangrijke definities “industrieel onderzoek” en “experimentele ontwikkeling”.

European Union, Netherlands - November 4 2020 Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (“CBb”) heeft op 6 oktober 2020 in een subsidiegeschil nadere invulling gegeven aan het onderscheid…

Ramses Walon, Tess Linders, Tom Barkhuysen.

Staatssteun en tax rulings: de hoogste EU-rechter gaat uitspraak doen over de vermeende staatssteun door Ierland aan Apple

European Union, Ireland - October 6 2020 Sinds medio 2013 ageert de Europese Commissie (“EC”) tegen tax rulings van lidstaten die een vermeende preferentiële behandeling aan bepaalde…

Ramses Walon, Tom Barkhuysen.

Kunnen aandeelhouders van banken en bedrijven (nog) aankloppen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?

European Union - September 29 2020 Wanneer kunnen aandeelhouders zelf bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (“EHRM”) terecht voor (vermeende) schendingen van hun…

Meike Pakkert, Tom Barkhuysen.