Articles

Results 1 to 5 of 11


Přezkum poskytování informací: rektor z žalovaného žalobcem

Czech Republic - February 2 2021 Jakým způsobem se mohou veřejné vysoké školy, ale i veřejné výzkumné instituce, popřípadě další instituce, coby povinné subjekty dle zákona č…

Ústavní soud se opět vyslovil k poskytování informací o odměňování, tentokrát pedagogů

Latvia - April 27 2018 V návaznosti na svůj právní názor vyslovený v tzv. Platovém nálezu (ze dne 17. 10. 2017 sp. zn. IV. ÚS 1378/16) vydal Ústavní soud dne 3. 4. 2018…

Další nezákonné rozhodnutí poskytovatele dotace zrušeno

Czech Republic - October 19 2017 Městský soud v Praze pokračuje v praxi zavedené Nejvyšším správním soudem a napravuje neúnosný stav mezi poskytovateli a příjemci v rámci poskytování…

Karel Masopust, Karel Zuska

Pro počátek lhůty k podání žaloby proti nevyplacení části dotace je určující až doručení rozhodnutí o námitkách

Czech Republic - July 10 2017 Nejvyšší správní soud, v rozsudku ze dne 30. 11. 2016, č.j.: 6 Afs 2/2016 - 50 a v rozsudku ze dne 10. 5. 2017, č.j.: 6 Afs 55/2016 - 70, ve vztahu k…

Karel Zuska

Nejvyšší správní soud opět zabodoval

Czech Republic - June 28 2017 Nejnovější rozhodnutí šestého senátu Nejvyššího správního soudu v oblasti poskytování dotací přináší další krok k právnímu státu. Vytvoření tzv…

Karel Masopust, Karel Zuska