Articles

Results 1 to 5 of 8


KAS - wątpliwości dotyczące skarżenia interpretacji podatkowych

Poland - April 4 2017 Od 1 marca 2017 r. obowiązują nowe przepisy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) - o czym pisaliśmy już wcześniej. Jedną ze zmian było utworzenie…

Krajowa Administracja Skarbowa - dzień premiery

Poland - March 1 2017 Z dniem dzisiejszym (tj. od 1 marca 2017 r.) wchodzą w życie przepisy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). KAS to gruntowna reforma i połączenie…

Wytyczne Prokuratora Generalnego dotyczące wyłudzeń podatku VAT

Poland - August 24 2016 Prokurator Generalny sporządził wytyczne w sprawie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa związane z procederem…

Pakiet paliwowy obowiązuje od początku sierpnia

Poland - August 16 2016 1 sierpnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw...

Senat przyjął ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej bez poprawek

Poland - July 26 2016 22 lipca 2016 r. Senat przyjął ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej bez poprawek, a tym samym zostanie ona przekazana Prezydentowi do podpisu w…