We use cookies to customise content for your subscription and for analytics.
If you continue to browse Lexology, we will assume that you are happy to receive all our cookies. For further information please read our Cookie Policy.
Results 1 to 4 of 4
Most popular |Most recent


Mala nowelizacja ustawy o refundacji na kolejnym etapie procesu legislacyjnego

Poland - March 31 2017 W dniu 6 kwietnia 2017 r. odbdzie si pierwsze czytanie projektu ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych oraz...

Marcin Pieklak.


System obsługi list refundacyjnych

Poland - January 23 2017 W dniu 1 stycznia 2017 r. W życie weszły przepisy dotyczące Systemu Obsługi List Refundacyjnych (SOLR”). Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o...

Marcin Pieklak.


Mala nowelizacja ustawy o refundacji na kolejnym etapie procesu legislacyjnego

Poland - December 30 2016 Dnia 14 grudnia br. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych oraz niektrych innych ustaw...

Marcin Pieklak.


Zmiany w ustawie o działalności leczniczej - alert prawny

Poland - April 13 2016 Na przełomie roku pojawiły się liczne doniesienia medialne o możliwych zmianach w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. O działalności leczniczej (t.j...

Jan Pachocki, Piotr Najbuk.