Articles

Results 1 to 1 of 1


Prywatne rozmowy ze służbowego telefonu przychodem czy nie?

Poland - July 8 2016 W interpretacji indywidualnej wydanej 15 czerwca 2016 r. (sygn.: 1061-IPTPB1.4511.306.2016.1.MM) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, iż w…