Articles

Results 1 to 5 of 25
Most popular |Most recent


Increase on the Corporate Income Tax Rate

Turkey - April 29 2021 The Law on Amending the Law on the Procedure for the Collection of Public Receivables and the Law and Certain Laws numbered 7316 (the “Law”) was…

Kurumlar Vergisi Oranının Artırılması

Turkey - April 29 2021 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 22.4.2021 tarihli ve 31462…

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Yükümlülüğü

Turkey - April 21 2021 30 Ocak 2021 tarihli makalemizde detaylı olarak yer verdiğimiz üzere, 31 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7262 Sayılı Kitle İmha…

Cansu Akbıyıklı.

İmza Beyannamelerinin Düzenlenmesine ve İmza Sirkülerine Yönelik Gelişmeler

Turkey - February 26 2021 In accordance with Article 22 of the Law on Technology Development Zones and the Law Amending Certain Laws (" Law No. 7263 "), which entered into…

Yalçın Umut Talay.

Developments on Signature Specimen and Signature Circular

Turkey - February 26 2021 The Amending Law Related to the Technology Development Zones and Certain Other Laws (the "Law No. 7263") was published in the Official Gazette on…

Yalçın Umut Talay.