Kenta Minamitani

Mori Hamada & Matsumoto

Articles

Results 1 to 3 of 3
Most popular |Most recent


Client Alert 2020年1月号Vol.73

Global, Japan - January 13 2020 2019年12月13日個人情報保護委員会は個人情報保護法改正システム改正一般規則が発表されました...

Atsushi Okada, Atsushi Oishi, Shinichiro Yokota, Yuko Kanamaru, Susumu Sasaki, Taichi Arai, Yusuke Ishi, Ayana Kagawa, Yasuhiko Fujitsu, Katsumasa Suzuki, Risa Morita, Takuya Eguchi, Kenji Nishio, Ai Kawakami, Hideki Utsunomiya, Takayasu Kobayashi, Ryo Yamaji, Suguru Miyata, Kenta Kawabata, Kana Shibamura, Yoshihiko Abe, Tomohiro Tsuchiya, Tetsuji Ohdan, Yuki Shinomiya, Tetsu Yuasa.

Client Alert 2019年12月号Vol.72

Global, Japan - December 30 2019 知的財産法GDPRの地理的適用ガイドラインの最終版の採択及び日本の個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直し制度改正大綱骨子の公表...

Hideaki Umetsu, Atsushi Oishi, Shinichiro Yokota, Taichi Arai, Yusuke Ishi, Ayana Kagawa, Katsumasa Suzuki, Risa Morita, Ryoichi Inoue, Satoshi Takeuchi, Yoshifumi Onodera, Hiroyuki Tanak, Hideki Utsunomiya, Takayasu Kobayashi, Ryo Yamaji, Jun Akimoto, Hideaki Umezu, Yuneto Miyoda, Takahiro Inou, Daisuke Asai, Yuki Saito, Ko Ogata, Hirotada Kobayashi, Yusuke Ueda.

Client Alert 2019年11月号Vol.71

Global, Japan - November 22 2019 知的財産法文化庁デジタル化ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方を公表...

Atsushi Okada, Hideki Utsunomiya, Takane Hori, Shiho Ono, Hideaki Umetsu, Atsushi Oishi, Susumu Sasaki, Taichi Arai, Yusuke Ishi, Ayana Kagawa, Yasuhiko Fujitsu, Shoyo Murata, Kotaro Minamida, Ken Kawamoto, Katsumasa Suzuki, Risa Morita, Hiroyuki Kurihara, Takuya Eguchi, Kenji Nishio, Ai Kawakami, Leo Watanabe.